سجاد ذوقی
sajjadzooghi

10
images

527 Views

0 Comments

2 Followers

9 Favorites

Location Iran

در خراسان رضوی شهرستان فریمان زندگی میکنم و دو سالی عکاسی رو به صورت تفریحی پیش بردم و از تابستان 95 تصمیم گرفتم به صورت جدی تر عکاسی کنم.در حال حاضر در شاخه های لنداسکیپ و مستند کار میکنم علاقه زیادی به ایرانگردی و عکاسی از مکانهای دیدنی و طبیعی ایران دا


هما سمن آبادی

53 comments · 53 images

هما سمن آبادی


پوریا شکری

97 comments · 22 images

پوریا شکری هستم متولد 68 کارشناسی ارشد باستان شناس...