سجاد ذوقی
sajjadzooghi

17
images

11615 Views

5 Comments

2 Followers

10 Favorites

Location Iran

در خراسان رضوی شهرستان فریمان زندگی میکنم و دو سالی عکاسی رو به صورت تفریحی پیش بردم و از تابستان 95 تصمیم گرفتم به صورت جدی تر عکاسی کنم.در حال حاضر در شاخه های لنداسکیپ و مستند کار میکنم علاقه زیادی به ایرانگردی و عکاسی از مکانهای دیدنی و طبیعی ایران دا