سجاد ذوقی
sajjadzooghi

10
images

539 Views

0 Comments

2 Followers

9 Favorites

Location Iran

در خراسان رضوی شهرستان فریمان زندگی میکنم و دو سالی عکاسی رو به صورت تفریحی پیش بردم و از تابستان 95 تصمیم گرفتم به صورت جدی تر عکاسی کنم.در حال حاضر در شاخه های لنداسکیپ و مستند کار میکنم علاقه زیادی به ایرانگردی و عکاسی از مکانهای دیدنی و طبیعی ایران دا