میکائیل بایزیدی
mikaeel.bayazidi

21
images

13417 Views

5 Comments

19 Followers

18 Favorites

Location Iran

مدت فعالیت 11 سال عضو خانه عکاسان ایران عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر ایران کسب مقام اول ، دوم و سوم دو جشنواره عکس ( آن ) استان سمنان در سالهای 91، 92، 93 برپایی نمایشگاه انفرادی در استان سمنان در سال 1393 و 1394 شرکت در نمایشگاه عکس گروهی