مهدي پاسگر
mehdipasgar

34
images

22609 Views

43 Comments

21 Followers

65 Favorites

Location Iran

www.mehdipasgar.com www.mehdipasgar.ir مهدی پاسگر مدیر عامل انجمن عکاسان نگاه از سال 1394 تا کنون دانش آموخته رشته عکاسی در مرکز آموزشهای فرهنگی هنری دانشگاه تهران به مدت 4 سال و دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد عکاس عضو فدراسیون بین المللی هنر عکا