مهدی اسحاقی
m98153m@yahoo.com

241
images

111910 Views

796 Comments

32 Followers

987 Favorites

Location Iran

مهدی اسحاقی قالی باف. عکاس طبیعت ومستند.عضو فدراسیون بین‌المللی هنرعکاسی فیاپ، شرکت در جشنواره های بین المللی، وداخلی پذیرش عکس،وتقدیرفیاپ .