گلریز خانعلی زاده
golriz.khanalizadeh

17
images

11406 Views

15 Comments

30 Followers

10 Favorites

Location Iran

گلریز خانعلی زاده فارغ التحصیل رشته شیمی از دانشگاه تهران - دانش آموخته عکاسی در خانه عکاسان ایران - شرکت در نمایشگاه های گروهی عکس - برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس با موضوع فرم در کویر - کسب مقام اول دومین جشنواره عکس نورنگار در بخش سایه ها -