آصف عظیمایی
asef

30
images

20547 Views

2 Comments

16 Followers

40 Favorites

Location Iran

آصف عظیمایی. علاقه مند به عکاسی طبیعت و معماری و فاین آرت. از سال 92 به عکاسی علاقه مند شدم و از سال 94 تصمیم گرفتم به شکل حرفه ای ادامه بدم.