ساسان رشتی پور
Sasanrashtipur

26
images

12876 Views

14 Comments

7 Followers

22 Favorites

Location Iran

ساسان رشتی پور متولد 1363 ساکن کرج اصالتا خوزستانی . عاشق و علاقه مند به عکاسی و طبیعت گردی . عکاس طبیعت ماکرو و بعضی وقتها اجتماعی انجام میدم