امید فرخ
OmidFarrokh

21
images

23762 Views

223 Comments

33 Followers

223 Favorites

Location Iran

امید فرخ متولد 1356/11/27 از شهرستان سردشت از بهار 1391 عکاسی رو بصورت تفریحی شروع کردم البته‌ الان کمی جدی تر و با علاقه‌ بیشتر آنرا دنبال میکنم عکاسی رو در هر ژانری دوست داشته‌ و دنبال میکنم ، اما طبیعت و مستند اجتماعی رو بیشتر دوست دارم ‌