المان گیره انجیر / استهبان

Description

المان گیره انجیر یا همان سبد انجیر .واقع در میدان معلم استهبان /در استان فارس و تنها انجیرستان دیم جهان

Comments

نادر اکبرپور

نادر اکبرپور 2019-02-09T17:50:49+0000

زیباست خانم یاوری.

0

Details

  • 575
  • 0
  • 1
  • 0

Author

اسما یاوری اسما یاوری

asma

Color Palette

EXIF Data

Share This مکانبین

More From مکانبین

خراسان جاده یه بوته خارپرگل کاشان قاب چاهکوه قشم آب گرم رودخانه یخ زده زرینه رود میاندواب Golden سیزده بدر پرتره مانتیس غروب دل انگیز