تنهایی

Description

مهران رحمان پناه

_______________

مشهد

Comments

پوریا شکری

پوریا شکری 2018-11-13T12:12:54+0000

ثبت زیبایی است . به نظر میرسد به دلیل انتخاب ایزو بالا عکس دچار نویز شده است.

1

Details

  • 229
  • 0
  • 1
  • 0

Author

مهران رحمان پناه مهران رحمان پناه

mehran rahmanpanah

Color Palette

EXIF Data

Model gopro

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

طهران 2015 پرتره مردمان سرزمین من گنبد غفاریه مراغه + صوفی چای خانه مستوفي الممالك -2 سقف طلوع کهکشان راه شیری روز نیما سیلوئت سنقرتالابی پرتره مردمان سرزمین من Tehran birds garden پاشلک بزرگ