اورمیه-سیلوانا

Description

در دنیا ۱۹ منطقه وجود دارد که دارای اکسیژن خالص و ناب هست و یکی از این ۱۹ منطقه در استان آذربایجان غربی قرار دارد.

Comments

Details

  • 239
  • 0
  • 0
  • 0

Author

Hossein Mahmoodi Hossein Mahmoodi

Urmulu

Color Palette

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

ابرها امامزاده محمد (کرج) مادربزرگ، عشایر گیلانغرب 2 From Behind Bushes آخوندک  قبل از طلوع خورشید روزانه پر از شکوفه کوچه زنبور ... پیرمرد کرد Sunset