اورمیه-سیلوانا

Description

در دنیا ۱۹ منطقه وجود دارد که دارای اکسیژن خالص و ناب هست و یکی از این ۱۹ منطقه در استان آذربایجان غربی قرار دارد.

Comments

Details

  • 126
  • 0
  • 0
  • 0

Author

Hossein Mahmoodi Hossein Mahmoodi

Urmulu

Color Palette

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

جمع آوری اطلاعات عکاسان ایران قلعه رودخان. چک سیبری بنشین ... جمکران آرامش روستا انگور قوچان دریاچه اوان قطره گرافی جاده هورامان - کردستان - ایران  گنج نامه همدان وداع