قسمت داخلی موزه مردم شناسی الشتر

Description

موزه مردم شناسی شهرستان الشتر

Comments

Details

  • 265
  • 0
  • 0
  • 0

Author

نادر اکبرپور نادر اکبرپور

naderakbarpour

Color Palette

Share This مکانبین

More From مکانبین

نه خسته پل آغلاغان، نیر غم عاشورا خوتکا ماده (Eurasian Teal - Female) خزان گیلان _جیرده_سقالکسار  بهمن ماه، بهارِ بوشهر مسیر آبشار لونک یک روز زیبا در طبیعت سردشت قلعه سر یزد محرم انتها...