خلیج همیشگی فارس

Description

Comments

Details

  • 418
  • 2
  • 0
  • 3

Author

ساسان رشتی پور ساسان رشتی پور

Sasanrashtipur

Color Palette

EXIF Data

Model canon 700d

Lens 18-200

Focal Length 18mm

Shutter Speed 60 sec

Aperture 7

ISO 400

Taken At Tue, Dec 19, 2017 12:50 AM

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

غار قوری قلعه چارق همان کفش دورنمای جاده نوخان سارگپه پا بلند اورامان ضرورت برچسب عکس دیلمان سازه هاي آبي شوشتر رشت بوستان دانشجو پا در جا پاي ناصرالدين شاه Stars Valley گل رز...

Favorites 2

سایت گردشگری ایران مکانبین هادی احمدزاده