زیبایی ابرها

Description

Comments

Details

  • 67
  • 0
  • 0
  • 0

Author

حسین محمد حسین زاده حسین محمد حسین زاده

Hossein.mohammad.Hosseinzadeh

Color Palette

EXIF Data

Model D5300

Lens 18-55

Focal Length 18

Taken At Tue, Aug 8, 2017 1:51 PM

Share This مکانبین

More From مکانبین

ایران اردبیل گردنه حیران طبیعت میشو گل گل رُز تنگه واشی سد اکباتان پاییز و درخت بلوط رنگها کوهرنگ آبشار سردابه ایلام مقبره حضرت داوود کوسوار