رنگ عشق

Description

تنها برخی از مردم باران را احساس می کنند

بقیه فقط خیس می شوند

Comments

Details

  • 562
  • 3
  • 0
  • 0

Author

احسان سخندان احسان سخندان

Sansopic

Color Palette

EXIF Data

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

بی پروا توسکستان سنگ چشم دم  سرخ 8w سربه فلک طلوع... دره ستاره ها قشم زیبای کوچک یک دنیا حرف  یک دنیا مهربانی پاییز مراغه پروانه از وبسایت سومین برنده مسابقه عکاسی 444 مکانبین دیدن کنید

Favorites 3

Sahar boroun علي صبيح كاظم مهدی اسحاقی