تنها

Description

Comments

کیان کیانی

کیان کیانی 2016-06-30T11:13:05+0000

سعید جون افتخار دادی با حضورت به شبکه خودت دادا <3 بودن عکاس های حرفه ای چون شما در این پروژه ایرانی، رونق شبکه و انگیزه ما برای ادامه است برای همین شعار شبکه رو گذاشتیم "بخشی از تغییری باشیم که میخواهیم ببینیم" <3

0
سعیداحمدزاده

سعیداحمدزاده 2016-07-02T17:19:08+0000

بسیار عالی باعث افتخاره همکاری با دوستان خوش ذوق و کار بلدی مثل شما جناب کیان عزیز

0


کیان کیانی

کیان کیانی 2016-07-07T12:14:31+0000

فدای تو بشم دادا این کار ما بدون حضور عکاس های زبردستی چون شما فقط یک مشت کد بی معنی <3

0


سحر غنی زاده

سحر غنی زاده 2016-06-29T06:35:07+0000

عالی سعید خان

0
سعیداحمدزاده

سعیداحمدزاده 2016-07-02T17:19:40+0000

این رفیق مارو هم بیار اینجا

0


کیان کیانی

کیان کیانی 2016-07-07T12:14:52+0000

پس تقصیر سحر question)

0


سحر غنی زاده

سحر غنی زاده 2016-07-30T05:26:30+0000

چشم حتما

0


Sajad Zoleykani

Sajad Zoleykani 2016-06-28T13:25:01+0000

مسحور کننده... احسنت

0
سعیداحمدزاده

سعیداحمدزاده 2016-07-02T17:19:54+0000

ممنون

0


Details

  • 332
  • 11
  • 3
  • 0

Author

سعیداحمدزاده سعیداحمدزاده

saeedahmadzade

Color Palette

EXIF Data

Model nikon d810

Lens 14-24 nikor

Focal Length 14mm

Shutter Speed 190"

Aperture 20

ISO 31

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

جنگل حرا - قشم بابا انار! شهر طالقان سفر Childhood کوچه های بافت تاریخی یزد من و ماه و اصفهان گذر عمر من و تاک های خیام :) Couple Of Syrphidae "دریاچه نمک" قله دوم اشترانکوه

Favorites 11

نادر اکبرپور Sajad Zoleykani Erfan hendian Sahar boroun سحر غنی زاده ناصر شیرمحمدی علي صبيح كاظم کیان کیانی مهدی اسحاقی نا-هنر هوس همتی