تنها

Description

Comments

کیان کیانی

کیان کیانی 2016-06-30T11:13:05+0000

سعید جون افتخار دادی با حضورت به شبکه خودت دادا <3 بودن عکاس های حرفه ای چون شما در این پروژه ایرانی، رونق شبکه و انگیزه ما برای ادامه است برای همین شعار شبکه رو گذاشتیم "بخشی از تغییری باشیم که میخواهیم ببینیم" <3

0
سعیداحمدزاده

سعیداحمدزاده 2016-07-02T17:19:08+0000

بسیار عالی باعث افتخاره همکاری با دوستان خوش ذوق و کار بلدی مثل شما جناب کیان عزیز

0


کیان کیانی

کیان کیانی 2016-07-07T12:14:31+0000

فدای تو بشم دادا این کار ما بدون حضور عکاس های زبردستی چون شما فقط یک مشت کد بی معنی <3

0


سحر غنی زاده

سحر غنی زاده 2016-06-29T06:35:07+0000

عالی سعید خان

0
سعیداحمدزاده

سعیداحمدزاده 2016-07-02T17:19:40+0000

این رفیق مارو هم بیار اینجا

0


کیان کیانی

کیان کیانی 2016-07-07T12:14:52+0000

پس تقصیر سحر question)

0


سحر غنی زاده

سحر غنی زاده 2016-07-30T05:26:30+0000

چشم حتما

0


Sajad Zoleykani

Sajad Zoleykani 2016-06-28T13:25:01+0000

مسحور کننده... احسنت

0
سعیداحمدزاده

سعیداحمدزاده 2016-07-02T17:19:54+0000

ممنون

0


Details

  • 359
  • 11
  • 3
  • 0

Author

سعیداحمدزاده سعیداحمدزاده

saeedahmadzade

Color Palette

EXIF Data

Model nikon d810

Lens 14-24 nikor

Focal Length 14mm

Shutter Speed 190"

Aperture 20

ISO 31

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

کارگاه چوب بری نمونه عکس مطلوب در دسته "گیاهان و حیوانات سرزمین من" این شبکه آبنبار پای برج گل های بنفش بنای تاریخی بِش قارداش سنگ نوشته ثبت قطره های زندگی... "Zarzar o shazde" بوسیدن روی ماه مسجد جامع گرگان بابل ارتفاعات فیلبند Khaled e Nabi

Favorites 11

نادر اکبرپور Sajad Zoleykani Erfan hendian Sahar boroun سحر غنی زاده ناصر شیرمحمدی علي صبيح كاظم کیان کیانی مهدی اسحاقی نا-هنر هوس همتی