در آرزوی خوشبختی(کودکان کار)

Description

غمی جانکاه در چهره او موج می زد، سعی میکرد شرم کودکانه اش را پشت دستمال کاغذی های پهن شده در کف پیاده رو پنهان سازد، لبخندهایش اما یخ زده بود بر لبانش، نگاهش سرگردان و مبهوت لحظه های انتظار، طراوت از هیبت کودکانه اش رخت بر بسته بود، نیک بنگر انکسار مردانگیش در دنیای کودکی. تاوان کدامین گناه او را به مسلخ گاه کشانده است. ببین فاصله از کجاست تا به کجا..........................وای بر ما................

Comments

کیان کیانی

کیان کیانی 2016-06-26T10:02:26+0000

وای بر ما question

0

Details

  • 479
  • 5
  • 1
  • 0

Author

نادر اکبرپور نادر اکبرپور

naderakbarpour

Color Palette

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

گندم زار بلبل خرما دلیجه خمینی شهر اصفهان کوه های پشت دانشگاه آزاد دل من قایق و ... دره زندگی نیلوفر آبی چکچک ابلق جنوبی پروانه طبیعت زیبای کوه های مسیر روستای ایوند - تبریز دریاچه اوان شمس العماره

Favorites 5

هما سمن آبادی مهدی اسحاقی Sahar boroun نا-هنر کیان کیانی