آمین

Description

من پینه دستانش را دیدم

هم خدا را داشت

هم خرما را

Comments

Details

  • 467
  • 4
  • 0
  • 0

Author

احسان سخندان احسان سخندان

Sansopic

Color Palette

EXIF Data

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

آزادیست یا سراب دوستانه پرفایل مسجد عتیق زندگی اخرین برگ پاییزی کوچه باغ پل خواجو حواصیل خاکستری grey heron قطره گرافی کشیم کوچک ماه من رخ می نماید...

Favorites 4

کیان کیانی علي صبيح كاظم نا-هنر مهدی اسحاقی