آمین

Description

من پینه دستانش را دیدم

هم خدا را داشت

هم خرما را

Comments

Details

  • 430
  • 4
  • 0
  • 0

Author

احسان سخندان احسان سخندان

Sansopic

Color Palette

EXIF Data

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

لاله کودکان کار غروبی در شالیزار طلوع ماه در نیمه شب ...خدا نکند غروب زندگیمان دلگیر باشد A wanderer on the road 01 سوادکوه روستای سنگان - سولقان Asilidae شب های تهران كليساي سن استپانوس عمارت دولت آباد - یزد

Favorites 4

کیان کیانی علي صبيح كاظم نا-هنر مهدی اسحاقی