آمین

Description

من پینه دستانش را دیدم

هم خدا را داشت

هم خرما را

Comments

Details

  • 385
  • 4
  • 0
  • 0

Author

احسان سخندان احسان سخندان

Sansopic

Color Palette

EXIF Data

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

ارگ سمنان ماهی خورک - Kingfisher جاده چالوس - شهرستانک جاده روستای بقمچ سار معمولی (Common Starling) روستا در مه تنها امامزاده محمد (کرج) مازندران_ باداب سورت غروب بازی نور گیلان، دریاچه ساقلکسار

Favorites 4

کیان کیانی علي صبيح كاظم نا-هنر مهدی اسحاقی