آمین

Description

من پینه دستانش را دیدم

هم خدا را داشت

هم خرما را

Comments

Details

  • 257
  • 4
  • 0
  • 0

Author

احسان سخندان احسان سخندان

Sansopic

Color Palette

EXIF Data

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

برف پاییزی پرتره محرم مراسم کومسای - هه ورامان تخت آیین پوش کشی. بلبل خرما Reza moeinpour حال خوب The Sunset امامزاده امیربنده کلاچای گیلان شاید یک روز دیگه عاشقانه غار سهولان

Favorites 4

کیان کیانی علي صبيح كاظم نا-هنر مهدی اسحاقی