زندگی زیباست.

Description

اسمان زیبای شیراز.

Comments

Details

  • 514
  • 7
  • 0
  • 0

Author

Safoura asadzadeh Safoura asadzadeh

safoura

Color Palette

EXIF Data

Model C2105

Focal Length 2.87mm

Shutter Speed 1/3471

Aperture F2.4

ISO 100

Taken At Fri, Apr 11, 2014 4:23 PM

Tags

Share This مکانبین

More From مکانبین

سد مخزنی یامچی مکانبین نیم نگاه سهرۀ پیشانی سرخ آبشار سردابه نمایی دیگر از ارشد چمن برف بازی...! ایران .رامسر . بز پیش رو گله با شاخهای سبـــــــز سهند مراغه دربند هیر - اردبیل جاده آلاشت

Favorites 7

Safoura asadzadeh علی بریم نژاد اسما یاوری سایت گردشگری ایران مکانبین بهروز کاردانی ریزی کیان کیانی Sahar boroun