منظره

Description

اصفهان، لنجان، زرین شهر، روستای هاردنگ، مسیر کوه پیمایی کوه دولو. این کوه ها تا حدود اوخر اردیبهشت اینطوری سر سبزند. اما به نظر من همیشه زیباند. یه مسیر راحت با حدود یک ساعت نیم کوه پیمایی تا قله دولو.

Comments

Details

  • 490
  • 2
  • 0
  • 0

Author

بهروز کاردانی ریزی بهروز کاردانی ریزی

behrooz644

Color Palette

EXIF Data

Model Nikon aw120

Share This مکانبین

More From مکانبین

به تماشای نور-طلوع آفتاب در شبه جزیره میانکاله نمائی دیگر از بلندیهای دیزین34~3 نگاه چپ چپ گاوميش بلندی های دیزین : تهران لواسان فشم دیزین لبخند طبیعت چوب پا  روستای پالنگان - کردستان - ایران مادران سرزمین من  خش خش ... ،صدای پای خزان است، یک نفر  در را به روی حضرت پاییز وا کند اصفهان پل خواجو بهار در تاکستان ساختمان وزارت امورخارجه

Favorites 2

بهروز کاردانی ریزی سایت گردشگری ایران مکانبین