زاینده رود

Description

اصفهان لنجان باغ بهادران حاشیه زاینده رود بین دو روستای چم طاق و چم حیدر

Comments

کیان کیانی

کیان کیانی 2015-07-12T22:06:13+0000

با این همه آب توی این خشکسالیِ محسوس، دلمون رو بردی بهروز

0
بهروز کاردانی ریزی

بهروز کاردانی ریزی 2015-07-13T13:49:24+0000

از این بابت شرمندم ولی جاتون خالی بود من که سر تا پا خیس بودم از بس با بچه ها آب بازی کردیم.

0


سایت گردشگری ایران مکانبین

سایت گردشگری ایران مکانبین 2015-07-12T16:26:24+0000

ای جان چه آبی، این عکس برای 94 درسته بهروز جون؟

0
بهروز کاردانی ریزی

بهروز کاردانی ریزی 2015-07-13T13:46:44+0000

آره مال همین جمعه گذشتس

0


Details

  • 471
  • 7
  • 2
  • 0

Author

بهروز کاردانی ریزی بهروز کاردانی ریزی

behrooz644

Color Palette

EXIF Data

Taken At Sun, Jul 12, 2015 6:02 PM

Share This مکانبین

More From مکانبین

دریاچه سد طالقان تاشکوفه های سرخ یک پیراهن دوست دارم در مورد همه چیز فکر کنم چاهکوه قشم پیرزن مهربان گیلان _ساحل زیبا کنار The Resistance دراویش مسجد امام یا شاه سابق قوی مهاجر ژیار پرتره خلاق از مردمان سرزمین من

Favorites 7

کیان کیانی سایت گردشگری ایران مکانبین نا-هنر هوس همتی Sahar boroun Sepidaran Sepidaran Matin tavayef